Όπως και οι άλλες ομάδες στο Krav Maga έτσι και τα παιδιά έχουν τις δικές τους ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Ένα παιδί χαρακτηρίζεται από έλλειψη εμπειρίας, μικρή σωματική διάπλαση και τον ευαίσθητο ψυχικό του κόσμο.

Μέσα από την εκπαίδευση στο Krav Maga μαθαίνει πως να αντιμετωπίζει καταστάσεις εκφοβισμού (bullying), που γίνεται όλο και πιο συχνό φαινόμενο, επιθέσεις από άλλα συνομήλικα παιδιά και από ενηλίκους.

Επίσης τα παιδιά μέσα από “παιχνίδια” Krav Maga θα γυμναστούν, κτίζοντας ένα δυνατό σώμα, θα μάθουν να πειθαρχούν, θα μάθουν πως να αποφεύγουν μια αντιπαράθεση και πως να αντιμετωπίσουν μία επίθεση και να βρεθούν εκτός κινδύνου.

Ως γονείς και εκπαιδευτές θα πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας εφόδια να μπορούν να αναγνωρίσουν τον κίνδυνο, να τον αποφύγουν ή να τον αντιμετωπίσουν όταν είναι απαραίτητο, κάνοντας τα παιδιά μας καλύτερους ανθρώπους.