Με αφορμή το ανοικτό σεμινάριο, «προστατεύω τον εαυτό μου - ασφάλεια στο σπίτι και στη γειτονιά» που πραγματοποιήθηκε στις 18.11.2017 από τον εκπαιδευτή ασφαλείας, αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας Στέφανος Λιατόπουλος, «Το κέντρο Ισραηλινών τεχνών Ιμι Λιχτενφελντ» και η «Krav Maga Science», ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. παρέδωσε πιστοποιητικό αδελφοποίησης «Affiliation Certificate» με την «Crete Krav Maga Federation» και αναγνώρισε τον επικεφαλή εκπαιδευτή της Μανώλη Καλιονάκη ως, «Krav Maga Chief Instructor - Expert Level».

Ως εκ τούτου οι δυο οργανώσεις με έδρα την Αθήνα και την Κρήτη θα βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία για την διάσωση και εξέλιξη του Krav Maga - Kapap και των συστημάτων ασφαλείας, αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας εν γένει. Η δύναμη είναι στην ένωση και στην γνώση... πάντα βήματα μπροστά !!!