Μπορείτε να επιλέξετε την παρακολούθηση ιδιαίτερων μαθημάτων Krav Maga προσαρμοσμένα στο δικό σας πρόγραμμα και στις δίκες σας ανάγκες (άνδρας, γυναίκα, προσωπικό ασφάλειας, VIP Protection κ.α.). Τα μαθήματα μπορούν να γίνουν σε δίκες μας εγκαταστάσεις ή στον χώρο σας, αποκλειστικά σε ένα άτομο ή σε μικρά group.

Η ύλη των μαθημάτων μπορεί να προσαρμοστεί απόλυτα στις ανάγκες σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.