Τα επίπεδα στο Krav Maga χωρίζονται σε:

  • 5 επίπεδα Practioner
  • 5 επίπεδα Graduate
  • 5 επίπεδα Expert

Για να περάσει κάποιος από τα επίπεδα Practioner και Graduate χρειάζεται 6 μήνες συνεχόμενης εκπαίδευσης. Για τα επίπεδα του Expert χρειάζονται από ένα έως τρία χρόνια.

Το πέρασμα από το ένα επίπεδο στο άλλο γίνεται μετά από εξετάσεις και ακριβής απαιτήσεις.

Εξετάσεις θα γίνονται 2 φορές το χρόνο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες για το κάθε επίπεδο.