Μανόλης Καλονάκης - Chief Instructor Expert Level

Έδρα: Λεωφόρος Κνωσού 60, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ.: 6937073117


Χορλιαφάκης Κώστας G1 

Εκπαιδευτής για: πολίτες, παιδιά

Δράσεις Πολιτισμού & Αθλητισμού Γέργερη

Τηλ.: 2894770001 - 6948807453


Πέτρος Λίκας G1

Εκπαιδευτής για: πολίτες

Σχολή χορού Τέχνη Δρω 

Διεύθυνση: Παπαναστασίου 36

Τηλ.: 6936516664