Το προσαρμοσμένο Krav Maga είναι σχεδιασμένο για να καλύψει ανάγκες για ειδικούς χώρους ή για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.

Για παράδειγμα, πως να αμυνθώ μέσα σε ένα αμάξι, για της ανάγκες ασφάλειας ενός πλοίου, ενός αεροπλάνου, πως να αμυνθούν άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, π.χ. ένας ανάπηρος σε καροτσάκι, ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης.