Ασφάλεια στην προπόνηση.

Αποφυγή τραυματισμών.

Τρόποι προπόνησης ώστε να δουλεύουν τα ανθρώπινα αντανακλαστικά.

Άμυνα και επίθεση ακολουθώντας τον πιο κοντινό δρόμο (τον πιο γρήγορο).

Κτυπήματα στα ευαίσθητα σημεία του ανθρώπινου σώματος.

Πως να αντιμετωπίσω, να χειριστώ μία επίθεση (TIME LINE) στο χρόνο που έχω.

Χρήση διάφορων αντικειμένων από το περιβάλλον μας.

Μάχη χωρίς κανόνες. 

Να τελειώσω μία μάχη στο μικρότερο δυνατό χρόνο.